Opis

Oratorium Śląskie ,,Wziemięwzięci” jest dziełem spółki autorskiej Jan  Drechsler  –  Michał T. Malicki.  To ponad godzinne przedstawienie literacko – muzyczne jest zapisem dnia toczącego się wokół życia kopalni. Zaczyna się wschodem oraz ożywieniem kół wyciągowych, które dla ludzi górnictwa przedstawiają się jako życiodajne czarne słońca. Akcja przedstawia różne aspekty życia,  tragiczne  i wesołe, ale główny sens obraca się wokół szekspirowskiego pytania – być, albo nie być – dla zakładów wydobywczych. Jedne siły robią wszystko, żeby trwać przy produkcji, inne starają się jej zaszkodzić prosząc  o interwencję śląskie demony. Zagrożony bezrobociem bohater – górnik szuka możliwości powrotu do godnego życia.

Na spektakl składa się 16 songów połączonych narracją. Utwory o różnorodnej   – oryginalnej stylistycznie muzyce wykonywane są przez solistów, chór, oraz band złożony  z pozornie tyko nie współgrających instrumentów. Poszczególne utwory łatwo wpadają w ucho a każdy z nich ma szanse stać się przebojem.

JAN DRECHSLER  –  autor tekstu oratorium

Urodził się  w Tarnowskich Górach. Aktualnie mieszka w Zbrosławicach. Z zawodu wyuczonego i wykonywanego jest lekarzem weterynarii.

Tworzył, jak mówi, od zawsze. W czasie studiów we Wrocławiu aktywnie włączył się w kulturalne życie studenckie – pełnił wówczas między innymi funkcję kierownika Klubu Studenckiego Katakumby, brał czynny udział w pracach programowych Środowiskowej Rady Klubów Studenckich.

Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i liderem Tarnogórskiego Kabaretu Literacko – Muzycznego, który od 2006 roku wpisuje się w krajobraz kulturalny miasta. Na  potrzeby  kabaretu   pisze, przygotowuje i wykonuje utwory zawierające  treści zarówno humorystyczne, jak i refleksyjne.  W tym czasie stworzył kilkaset tekstów piosenek o różnorodnej tematyce i nastrojach. Wiele z tych utworów doczekało się melodii, część z nich znaleźć można na płycie pt. „Tarnina”.

Jest współtwórcą oratorium ,,Żywioły”, którego prawykonanie odbyło się w sierpniu  2012 roku w Czechowicach-Dziedzicach.

Stale, od lat  współpracuje z redakcją tarnogórskiego tygodnika „Gwarek”, na łamach którego systematycznie publikuje opowiadania i krótkie formy liryczne, współtworzy komiksy.

Na internetowej stronie tygodnika ,, Gwarek” od lat prowadzi prowadzi bloga.  Jego utwory odnaleźć można też na prywatnej stronie artysty.

Jest autorem wydanych tradycyjnie zbiorów opowiadań i powieści: Utopce Doliny Dramy (2005),  Legendy Radzionkowa (2006),  Historia srebrem pisana (2007),  Legendy Skoczowa i okolic (2008),  Rolada (2009) oraz tomiku poezji Krakowską do nieba (2011).

MICHAŁ T. MALICKI – twórca muzyki i aranżacji

Muzyk z zawodu i wykształcenia, głównie związany ze środowiskiem muzycznym Katowic i Krakowa. Przez wiele lat był gitarzystą, kompozytorem, aranżerem i jednym z dyrygentów Orkiestry Radiowej i TV Jerzego Miliana w Katowicach.

Współpracując z kompozytorem Zbigniewem Preisnerem brał udział w tworzeniu muzyki do filmów Krzysztofa Kieślowskiego i Agnieszki Holland.

W 1990r  zaangażowany przez Zygmunta Krauzego, światowej klasy- największego po Pendereckim – kompozytora muzyki współczesnej uczestniczył w  nagraniach nowych kompozycji dla potrzeb Paryskiego Towarzystwa Muzycznego.

Pisał muzykę dla Krzysztofa Krawczyka (n.p. płyta ,,Psalmy Dawidowe”) oraz czołówki polskiego show-businessu, współpracował  ze Stanisławem Sojką, Zbigniewem Wodeckim, Józefem Skrzekiem i wieloma czołowymi polskimi artystami. Grał również w zespole „Wawele”.

Od 2005 roku przebywał w USA grając między innymi w Big Band David Bentley – Floryda, współpracował  z legendarnym zespołem „The Platters” („Only you”).

W roku 2010 jako dyrektor był zaangażowany w organizacje i przebieg Międzynarodowego Palm Jazz Festival w Gliwicach.

Obecnie jest kierownikiem muzycznym Tarnogórskiego Kabaretu Literacko – Muzycznego.

Prowadzi  działalność pedagogiczną ucząc młodych adeptów sztuki muzycznej gry na instrumentach i śpiewu w ramach prowadzonej przez siebie w kilku miejscowościach Śląska Małej Akademii Muzyki.