Podziękowania

Specjalne podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji projektu składamy:

  • Prezes Kompanii Węglowej S.A.  Joannie Strzelec – Łobodzińskiej,
  • Prezydent Miasta Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik,
  • Prezydentowi Miasta Bytomia Damianowi Bartyli,
  • Markowi Klementowskiemu – prezesowi Miechowickiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego,
  • Henrykowi Białożytowi,
  • Damianowi Stadlerowi,
  • Tarnogórskiemu Centrum Kultury,
  • DMiT w Zabrzu,
  • Bytomskiemu Centrum Kultury.