Projekty

Misterium Muzyczne
DROGA KRZYŻOWA

Jan Paweł II
oratorium Pielgrzym

Oratorium Śląskie
Wziemięwzięci

Ballada o Błogosławionym
ks. Jerzym Popiełuszce