Organizacji produkcji Oratorium – dzieła spółki autorskiej Jan Drechsler – Michał T. Malicki podjęło się  Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno – Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta ,,Bytom” którego misja zakłada:

1. Prowadzenie Górniczej Orkiestry Dętej z zachowaniem tradycji i kontynuacji osiągnięć zawodowych orkiestr dętych KWK Miechowice i KWK Bobrek w Bytomiu oraz innych orkiestr dętych z terenu Bytomia.
2. Wszechstronny rozwój kultury muzycznej całego społeczeństwa a w szczególności wśród braci górniczej i mieszkańców Bytomia ze szczególnym odwołaniem się do miejscowego folkloru.
3. Stworzenie swoim członkom odpowiednich warunków dla doskonalenia umiejętności muzycznych.

Prezes Stowarzyszenia Marek Klementowski osobiście włączył się w przedsięwzięcie. To dzięki jego determinacji, zaangażowaniu i osobistym zabiegom  doprowadzono do premiery 03. listopada 2012 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu oraz do koncertu 09 lutego 2013 roku w Bytomskim Centrum Kultury. Planowane są kolejne    wystawienia. Nie sposób przecenić wkładu pracy prezesa Klementowskiego w powodzenie i sukces, jakim jest wystawienie Oratorium Śląskiego Wziemięwzięci.

Na zdjęciach autorzy Jan Drechsler, Michał T. Malicki i wykonawcy po koncercie w Domu Muzyki i Tańca dziękują Markowi Klementowskiemu a także Prezes Kompanii Węglowej Joannie Strzelec – Łobodzińskiej i Prezydent Zabrza – Małgorzacie Mańce-Szulik.