Bez tytułuNajnowsze dzieło twórców  –   Jan Drechsler ( libretto), Michał T. Malicki ( muzyka i aranżacja),  Marek Klementowski ( producent ) –  ,,LISTY NA KRESY”  poświęcony jest powojennej wywózce rodaków z Kresów Wschodnich, opowiada o tragedii spowodowanej utratą ojcowizny oraz życiu w nowych uwarunkowaniach społeczno – politycznych. Nawiązuje do ogromnej roli Kresowian w odbudowie Śląska w sensie materialnym i duchowym. Literacka forma krótkich listów ma za zadnie podkreślić osobiste uczucia, jakie nękają kresowian.

Premiera oratorium odbędzie się 04.06.2016r o godz. 18:00 w Operze Ślaskiej w Bytomiu. Patronat nad spektaklem objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Prezydent Bytomia Damian Bartyla. Patronem medialnym jest Polskie Radio Katowice.

Odtwórcami utworu są: zespół muzyczny i soliści pod kierunkiem Michała T. Malickiego oraz chór mieszany.